Vesela matematika

 

Nadji parove: sabirci i slicica

 

Sabiranje do 20


 

Uporedi brojeve (upisi znake < > =)

14 10
10 10
12 14
20 2
14 15
18 8
2 12
10 1
19 20
14 17

TEST!!!

 

Sabiranje tri broja

4+6+5=
9+1+5=
7+6+2=
8+4+3=
12+1+2=
8+2+5=
17+1+2=
12+5+3=

 

Magicni kvadrati
         
 
 
 

 

URADITE SAMI!!!

 

 

Oduzmi brojeve

12-2=
11-2=
17-3=
12-5=

  TEST!!!

Malo geometrije

Sastavi figuru od slomljenih delova kvadrata

Prebroj kvadrate, trouglove, krugove