LaTeX2e za autore

Priručnik za LaTeX2eIspravke i komentari mogu se poslati na adresu latex2e@matf.bg.ac.rs.

Knjiga u elektronskom obliku je objavljena uz dozvolu autora i izdavača štampanog izdanja iz 2003. Knjiga u elektronskom obliku namenjena je isključivo za ličnu upotrebu. Dalja distribucija u komercijalne svrhe nije dozvoljena.