DEVOPS - STRUČNI KURS

I smer

Prema Business Insider-u i LinkedIn-u, DevOps inženjer je najpopularnije, najtraženije i samim tim najplaćenije inženjersko zanimanje na domaćem i svetskom tržištu rada!

DevOps je termin koji se koristi da opiše neophodnost saradnje između Dev i Ops (IT) timova u cilju što brže isporuke softvera do krajnjih korisnika, ali sa osiguravanjem visokog kvaliteta, tj. postojanja minimalnog broja bagova. DevOps predstavlja spoj odgovarajuće organizacije rada ljudi unutar jedne kompanije uz upotrebu novih alata i servisa, najčešće i Cloud-a, kojima se postiže potpuna automatizacija infrastrukture, zatim automatizacija procesa kompajliranja, testiranja i isporuke softvera - sve na jedan klik, bez ljudske intervencije. Upravo to je zadatak DevOps inženjera - težnja za automatizacijom svega!

Na ovom kursu saznaćete više o alatima, servisima i metodologiji rada DevOps inženjera. Iskusne kolege iz kompanije Endava preneće vam svoje znanje i bogato iskustvo sa upotrebom najpopularnijeg softvera i Cloud servisa, nakon čega ćete biti bar jedan korak bliže uzbudljivoj karijeri DevOps inženjera.

Ukoliko vam sve ovo nije dovoljno izazovno, na ovom kratkom videu možete dobiti širi uvid u to šta sve DevOps obuhvata i čime ćemo se baviti na kursu.

Kompanija koja drži nastavu:

Koordinator:

Izborni predmet

  • 2 ESPB boda
  • 2 časa predavanja

Ispitne obaveze: (100 poena):

  • Teorija: 100 poena. Na teorijski deo ispita dolazi celo gradivo u vidu pismenog testa. Test ima 65 pitanja, od čega je potrebno odgovoriti tačno na više od polovine pitanja, što je 33 ili više pitanja.

Napomena: Pismeni test se polaže 20.01.2022. godine u 17h uživo u prostorijama Matematičkog fakulteta u Jagićevoj ulici. Predviđen je jedan termin za polaganje ovog ispita.

Stranica za materijale sa predavanja

Upis ocena

Upis ocena je u ponedeljak, 28.02., u 19h u zbornici na 4. spratu Matematičkog fakulteta na Studentskom Trgu.

20. 02. 2022.

Popravni

Popravni ispit se organizuje 08.02.2022. godine u 17h u prostorijama Matematičkog fakulteta u Jagićevoj ulici. Stručni kurs se završava zaključno sa januarskim ispitnim rokovima. Neće biti drugih ispitnih rokova kao što je to slučaj sa ostalim kursevima. Za uvid u radove javiti se Stevanu Cvetkoviću, koordinatoru ispred kompanije Endava, putem slack-a ili mejla.

27.01.2022.

Rezultati ispita

Rezultati ispita se mogu pogledati ovde.

27.01.2022.

Polaganje ispita

Termin ispita je četvrtak 20.01.2022. godine u 17h u prostorijama Matematičkog fakulteta u Jagićevoj ulici. Ispit se polaže uživo na papiru i ne postoji mogućnost polaganja na daljinu.

02.12.2021.

Početak nastave

Zbog produženog upisa predavanja na kursu DevOps će krenuti od treće nedelje, tj. od 18. oktobra. Dodatni podaci biće poslati na zvanične alas naloge studenata.

08.10.2021.

Početak semestra

Svim studentima želimo uspešan početak školske 2021/22. godine! Predavanja na kursu DevOps će krenuti od treće nedelje, tj. od 11. oktobra. Dodatni podaci biće poslati na zvanične alas naloge studenata.

01.10.2021.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2021/22. godina