Obaveštenja

Konsultacije su u ponedeljak, 23.01.2017., u 11h na Trgu.

Uvid u radove sa kolokvijuma je u utorak, 27.12. u 15h u Jagicevoj.

Zadaci sa vežbi

Uvod u operativne sisteme
Literatura: Osnove UNIX-a (Aleksandar B. Samardžić)

1. UNIX - osnovne karakteristike. Osnove rada na sistemu.

2. Sistemska dokumentacija. Rad sa fajlovima i direktorijumima. Koncept vlasništva fajlova, prava pristupa.

3. Pretraživanje fajlova, regularni izrazi.

4. Procesi. Vežbanje za kolokvijum Zadaci

Uvod u računarske mreže

Literatura: "UNIX Network Programming Volume 1 (UNP)", R.W.Stevens

5. Mreže - osnovni pojmovi. Klijent server koncept. Primer: daytime1
Folije sa vežbi Cas1.pdf

6. UDP soketi. Asinhrone greške. Primeri: echo1 echo2
Folije sa vežbi Cas2.pdf

Vežbanje za kolokvijum Zadaci

Primer kolokvijuma

NAPOMENA: Na kolokvijumu će na računarima biti literatura koju možete preuzeti ovde. Ona obuhvata dve knjige: UNP - gradivo za UOSRM i APUE - gradivo za TOS (potrebno za sledeći semestar). Dozvoljeno je da sa sobom imate i papir na kome se nalaze prototipi svih funkcija kojih želite kao i spisak zaglavlja koja one zahtevaju.

8. TCP soketi. Baferovanje, fork funkcija Primeri: daytime2 fork daytime3
Folije sa vežbi Cas3.pdf Primeri programa: args pid uid_gid cp cp2 dup2 cp3

9. Zombi procesi. Signali, obrada signala. Primeri: daytime4 daytime5 Soketi i funkcije read i write Primer: echo3
Folije sa vežbi Cas4.pdf

10. I/O modeli. Multipleksiranje i funkcija select. Primer: echo4
Folije sa vežbi Cas5.pdf

11. Soketi i standardni I/O. Primer: echo5
Folije sa vežbi Cas6.pdf

12. Konverzija adresa. Primeri: hostserviceinfo daytime6 daytime7
Folije sa vežbi Cas7.pdf

13. Daemon procesi i inetd superserver. Primeri: daytime8 daytime9 Unix domain soketi. Primer: echo6
Folije sa vežbi Cas8.pdf
Niti. Primeri: echo7 comparation mutex cond
Folije sa vežbi Cas9.pdf

Zadaci za vezbu

Zadaci sa ispitnih rokova 2010-2012.

Korisni linkovi

Osnovna literatura: "UNIX Network Programming Volume 1 (UNP)", R.W.Stevens

Osnovne Linux naredbe (Miroslav Marić, Jelena Grmuša)

Osnove UNIX-a (Aleksandar B. Samardžić)

Slackbook (engleski, prevod na srpski)

GNU programerski alati

Rezultati

Rezultati kolokvijuma.

Rezultati septembarskog roka. Uvid u radove je 13.09. u 16h u Jagicevoj.