Obaveštenja

Ko zeli da prenese bodove sa kolokvijuma od prosle godine neophodno je da se prijavi upisom u sledeci dokument. Prijava je moguca samo do 15.12. Nakon toga nije moguce prijaviti se za prenos bodova sa kolokvijuma.

Zadaci sa vežbi

Uvod u operativne sisteme
Literatura: Osnove UNIX-a (Aleksandar B. Samardžić)

1. UNIX - osnovne karakteristike. Osnove rada na sistemu.

2. Sistemska dokumentacija. Rad sa fajlovima i direktorijumima. Koncept vlasništva fajlova, prava pristupa.

3. Pretraživanje fajlova, regularni izrazi.

4. Procesi. Vežbanje za kolokvijum Zadaci

Uvod u računarske mreže

Literatura: "UNIX Network Programming Volume 1 (UNP)", R.W.Stevens

5. Mreže - osnovni pojmovi. Klijent server koncept. Primer: daytime1
Folije sa vežbi Cas1.pdf

6. UDP soketi. Asinhrone greške. Primeri: echo1 echo2
Folije sa vežbi Cas2.pdf

7. Vežbanje za kolokvijum Zadaci

Primer kolokvijuma

Zadaci sa ispitnih rokova 2010-2012.

NAPOMENA: Na kolokvijumu i ispitu na računarima će biti literatura koju možete preuzeti ovde. Ona obuhvata dve knjige: UNP - gradivo za UOSRM i APUE - gradivo za TOS (potrebno za sledeći semestar). Dozvoljeno je da sa sobom imate i papir na kome se nalaze prototipi svih funkcija kojih želite, spisak zaglavlja koja one zahtevaju, povratne vrednosti, kao i bilo koje informacije koje mozete naci i u man stranicama. Na papiru nije dozvoljeno imati kodove zadataka.

Korisni linkovi

Osnovna literatura: "UNIX Network Programming Volume 1 (UNP)", R.W.Stevens

Osnovne Linux naredbe (Miroslav Marić, Jelena Grmuša)

Osnove UNIX-a (Aleksandar B. Samardžić)

Slackbook (engleski, prevod na srpski)

GNU programerski alati

Rezultati