Obaveštenja

Zadaci sa vežbi

Digitalna logika

1. čas: Podsećanje minimizacije. Metoda Karnoovih mapa. Metoda Kvin-MekKlaski. Zadaci.

2. čas: Upoznavanje sa alatom CEDAR. Polusabirač, sabirač, sabiranje brojeva. Zadaci. Logička kola.

3. čas: Kombinatorna kola. Zadaci. Logička kola.

4. čas: Sekvencijalna kola. Pomerački registri. Zadaci. Logička kola.

5. čas: Sekvencijalna kola. Brojači. Zadaci. Logička kola.

6. čas: Vežbanje za kolokvijum. Zadaci. Još zadataka.

Mašinski jezik i asembler

7. čas: Opis SIM-a. Zadaci. Rešenja zad1.m zad2.m zad3.m zad4.m zad5.m zad6.m

8. čas: Zadaci. Rešenja zad7.m zad8.m zad9.m zad10.asm zad11.asm zad12.asm zad13.asm

9. čas: Zadaci. Rešenja zad14.asm zad16.asm zad17.asm zad18.asm

10. čas: Zadaci. Rešenja zad19.asm zad21.asm zad22.asm zad23.asm zad24.asm zad25.asm

11. čas: Zadaci. Rešenja zad26.asm zad27.asm zad28.asm zad29.asm

12. Vežbanje.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Svi zadaci sa rešenjima u jednom dokumentu (školska godina 14/15.). Zadaci za vežbu.

Primer kolokvijuma

Primer ispita

Uputstva i alati

CEDAR

Folije za logičke funkcije i minimizaciju

Dokumentacija za SIM

Izvorni kod za SIM

Izvorni kod za ASM2

Rezultati

Rezultati roka septembar2. Uvid u zadatke je 26.09. u 12h u kabinetu 716.

Početna strana