Obaveštenja

Zadaci sa vežbi

Literatura: "Advanced Programming in the UNIX Environment (APUE)" - R. W. Stevens

1. Pregled gradiva. Fajl I/O. Pretraživanje. Primeri: cp seek hole

2. Promena osobina već otvorenom fajlu. Dupliranje deskriptora. Primeri: flags

3. Tipovi fajlova, bitovi pristupa. Promena prava pristupa. Primeri: types umask chmod

4. Vremena fajlova. Rad sa direktorijumima, čitanje direktorijuma. Primeri: unlink utime fts chdir

5. Obilazak direktorijuma. Standardna biblioteka. dir std

6. Passwd fajl, group fajl, dodatne grupe, racunanje vremena. pwd_grp

7. Vezbanje za kolokvijum Zadaci za rad.

8. Kreiranje procesa. Izvršavanje procesa. Primeri: exec

9. System funkcija. Pipe funkcija. Primeri: system system_ed pipe minmax

10. I/O multipleksiranje. Primeri: selectsacasa

11. Neblokirajući O/I, zaključavanje fajla. Memorijsko mapiranje. Primeri: nonblocking locking cp4 blocking

12. Funkcije za rad sa signalima. Primeri: sigusr nonreentrant signal_set

13. Vežbanje. Zadaci za rad

Dodatni materijali za vežbu:

Zadaci za spremanje ispita i kolokvijuma.

Zadaci sa prethodnih kolokvijuma.

Zadaci sa ispitnih rokova 2009-2012.

Korisni linkovi

Osnovna literatura: "Advanced Programming in the UNIX Environment (APUE)" - R. W. Stevens

Osnovne Linux naredbe (Miroslav Marić, Jelena Grmuša)

GNU programerski alati

Rezultati

Rezultati kolokvijuma Uvid u radove 21.06. u 17h u jag2 i 22.06. u 13h u 716.

Početna strana