Obaveštenja

Zadaci sa vežbi

Uputstvo za seminarski rad

1. Semantičko modeliranje Folije Zadaci

2. Vežbanje Zadaci Prevodjenje EER modela u relacioni model Skripta Zadaci Dodatni zadaci

3. Crtanje dijagrama pomoću MySQL Workbench-a Uputstvo Primeri

4. DDL Podsetnik Sintaksa i primeri

5. Okidači i pogledi Sintaksa i primeri Raspored Movie studio

6. MySQL C MySQL-C-API Studentska baza; Primeri

7. Normalizacija Zadaci Zadaci za vežbu Fizička organizacija B stabla

8. Indeksi Skripta Folije

9. Odbrana seminarskih radova.

10. XML i XML baze podataka Slajdovi Primeri Zadaci (javiti se za dobijanje lozinke)

Zadaci sa kolokvijuma: 2013 2014

Primer ispita: 2016

Korisni linkovi

Rezultati

Rezultati roka septembar 2017 Za uvid u radove se javite mejlom na ivana@math.rs.