Obaveštenja

Sve o seminarskom radu možete pogledati ovde. Temu sami predlažete. Rok za prijavu teme je 15.11.2017. godine. Izabrane teme možete pogledati ovde

Zadaci sa vežbi

1. Semantičko modeliranje Folije Zadaci

2. Vežbanje Zadaci Prevodjenje EER modela u relacioni model Skripta Zadaci Dodatni zadaci

3. Crtanje dijagrama pomoću MySQL Workbench-a Uputstvo Primeri

4. DDL Podsetnik Sintaksa i primeri

5. Okidači i pogledi Sintaksa i primeri Raspored Movie studio

6. Okidači nad pogledima (Db2) Primeri

Zadaci sa kolokvijuma: 2013 2014

Korisni linkovi

MySQL Reference Manual

Rezultati