Ivana Tanasijević

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Katedra za računarstvo i informatiku

Studentski trg 16

11000 Beograd, Srbija


url: http://www.matf.bg.ac.rs/~ivana

e-mail:

Kursevi

(I semestar) Operativni sistemi

(II semestar) Projektovanje baza podataka

(II semestar) Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2

(Stari statut) Programski sistemi

Početna strana