Ivana Tanasijević

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku
Studentski trg 16
11000 Beograd, Srbija


url: http://www.matf.bg.ac.rs/~ivana
e-mail:

Kursevi

( I semestar) Arhitektura računara

( I semestar) Uvod u operativne sisteme i računarske mreže

( I semestar) Projektovanje baza podataka

(II semestar) Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2

(II semestar) Teorija operativnih sistema

(Stari statut) Programski sistemi

Početna strana