Osnovne informacije

Nauka

 • Oblast interesovanja

  • Baze podataka, obrada prirodnih jezika, mašinsko učenje i veštačka inteligencija.
 • Doktorska disertacija

 • Naučni radovi

  • Radovi u časopisima sa SCI liste

   • Tanasijević, Ivana and Pavlović-Lažetić, Gordana, 2020. HerCulB: Content-based Information Extraction and Retrieval for Cultural Heritage of the Balkans. The electronic library, Emerald Publishing Limited, 38(5/6), pp 905–918 (M23)
   • Graovac, Jelena and Mladenović, Miljana and Tanasijević, Ivana, 2019. NgramSPD: Exploring optimal n-gram model for sentiment polarity detection in different languages. Intelligent Data Analysis, IOS Press, 23(2), pp 279–296 (M23)
  • Radovi u međunarodnim časopisima

   • Wasserscheidt, Philipp and Mandić, Marija and Vollstädt, Nadine and Jovanović, Ana and Tanasijević, Ivana and Vuković, Teodora and Vučina Simić, Ivana and Yazhinova, Uliana and Zečević, Anđelka, 2020. Corpus-based analysis of spoken narratives. Introducing a corpus and a search tool. Govor, Sekcija za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, 37(2), pp 149–178
   • Tanasijević, Ivana, 2019. Toward Automatic Tagging of Cultural Heritage Documents. IPSI Transactions on Advanced Research, TAR, IPSI, 15(1)
  • Radovi u zbornicima radova sa međunarodnih naučnih skupova objavljeni u celini

   • Tanasijević, Ivana and Sikimić, Biljana and Pavlović-Lažetić, Gordana, 2012. Multimedia database of the cultural heritage of the Balkans. Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), Citeseer, pp 2874–2881, Istanbul, Turska
  • Radovi u zbornicima radova sa nacionalnih naučnih skupova objavljeni u celini

   • Tanasijević, Ivana and Pavlović-Lažetić, Gordana, 2014. Pretraživanje po sadržaju multimedijalne baze nematerijalnog nasleđa. Skup 35. godina računarske lingvistike u Srbiji, U organizaciji Grupe za jezičke tehnologije Matematičkog fakulteta u Beogradu, pp 87-98, Beograd, Srbija
  • Predavanja po pozivu na domaćim naučnim skupovima

   • Tanasijević, Ivana and Sikimić, Biljana and Pavlović-Lažetić, Gordana, 2013. Multimedijalna baza nematerijalnog kulturnog nasleđa Balkana, "Informatika 2013 - Novi trendovi u razvoju informacionih sistema", Društvo za informatiku Srbije, pp 16-20, Beograd, Srbija
  • Saopštenja na domaćim naučnim skupovima

   • Tanasijević, Ivana and Sikimić, Biljana and Vujičić-Stanković, Staša, 2011. Digitalizacija i organizovanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Balkana. X konferencija "Nove tehnologije i standardi, digitalizacija nacionalne baštine", Nacionalnih centar za digitalizaciju, Beograd, Srbija
   • Tanasijević, Ivana, 2011. Digitalna turistička mapa Beograda. X konferencija "Nove tehnologije i standardi, digitalizacija nacionalne baštine", Nacionalni centar za digitalizaciju, Beograd, Srbija
  • Saopštenja na međunarodnim radionicama

   • Tanasijević, Ivana and Zečević, Anđelka, 2016. Presenting the search tool Data Innovative Web Narrative Research (DIWNA App.). Fourth Workshop "Data Innovative Web Narrative Research (DIWNA App.)", Institut za slavistiku, Humboltov univerzitet, Berlin, Nemačka

Kursevi

Razno