Ivan Drecun

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarstvo i informatiku

Konstrukcija i analiza algoritama


Važne informacije

Moguće je prenošenje bodova sa predispitnih obaveza od prethodne godine. Izlaskom na kolokvijum se ti bodovi poništavaju.

O kursu

Profesori: Vesna Marinković, Miodrag Živković
Asistenti: Strahinja Stanojević, Ivan Drecun

Obaveze na predmetu:
 • Praktični kolokvijum - 20 poena
 • Teorijski kolokvijum - 10 poena
 • Praktični deo ispita - 30 poena
 • Usmeni deo ispita - 40 poena

Za prolaz na usmeni deo ispita neophodno je ostvariti bar 15 poena na praktičnom ispitu ili 25 poena zbirno na praktičnom ispitu i predispitnim obavezama.

Literatura

Vežbe

 1. C++ STL - obnavljanje (kodovi)
 2. Prefiksna stabla (kodovi)
 3. Segmentna stabla (kodovi)
 4. Fenvikova stabla, disjunktni skupovi (kodovi)
 5. Pretraga grafa
 6. Topološko sortiranje, artikulacione tačke (pdf, video)
 7. Najkraći putevi u grafu (pdf, video)
 8. Komponente jake povezanosti, Ojlerov put (video)
 9. Algebarski algoritmi (video)