Računarska grafika

Projekti

Rezultate predatih projekata možete videti ovde.

Projekti

Projekti se rade samostalno. Student sam bira temu i prijavljuje se asistentu radi daljeg dogovora.

Nakon dogovora, projekat se zvanično prijavljuje ovde, nakon čega će studentu biti otvoren repozitorijum na servisu GitHub koji je obavezno koristiti prilikom rada na projektu.

Tokom izrade projekata, neophodno je redovno ažurirati izvorni kod na servisu GitHub (komandom git, ne direktnim kačenjem putem veb stranice), kao i kačenje nedeljnih izveštaja o radu na Wiki stranici projekta.

Svaki izveštaj mora da sadrži sledeće podatke:

Izvorni kod programa mora biti pregledan i detaljno dokumentovan.

Završetak projekata i ocenjivanje

Projekti su zamena pismenog dela ispita -- možete da ih završite u bilo kom ispitnom roku -- pre nego što želite da izađete na završni (usmeni) ispit.

Kad završite projekat, pošaljite mi e-mail i u poruci navedite adresu istog.

Inicijalno ću vas samo obavestiti da li je u projektu nešto potrebno izmeniti (kroz stranicu "issues" na projektnom repozitorijumu).

Kad završite sa zahtevanim izmenama (pošaljete izmene na server i zatvorite zadatke na strani "issues"), na red dolazi detaljniji pregled i ocenjivanje.

Rezultati će biti okačeni tek kad bude završeno pregledanje svih projekata (za svaki ispitni rok posebno).

Rezultati

Raspodela poena

Praktični deo:

Teorijski deo:

* Uslov za izlazak na završni teorijski ispit je bar 20 poena na praktičnom delu

Literatura

OpenGL and GLUT manpages (uputstvo za instalaciju)

The Official Guide to Learning OpenGL (The Red Book)

Ivan Čukić: OpenGL (folije)

Aleksandar B. Samardžić: OpenGL biblioteka (folije)

Aleksandar B. Samardžić: GNU programerski alati

Instalaicja potrebnih biblioteka za GNU/Linux

Kolokvijumi

Format kolokvijuma

Na kolokvijumu ćete imati školjku programa kod koje su osnovne stvari implementirane - postavljanje pogleda, uključivanje osvetljenja i slično.

Glavni posao koji imate je da iscrtate i animirate neke objete.

Funkcije za iscrtavanje će podrazumevano iscrtavati žičane kocke tamo gde vi treba da nacrtate svoje oblike.

Pored toga što to žičane kocke služe da vam pokažu gde nešto treba da nacrtate, služe i za to da možete da implementirate animaciju u slučaju da ne uspete da nacrtate ono što je traženo - samo animirate kocke.

Sav kod koji kucate mora da se nalazi u blokovima određenim tekstom `POCETAK STUDENTSKOG KODA` i `KRAJ STUDENTSKOG KODA`. Sav kod koji je na početku u ovakvim blokovima vam je dostupan za menjanje.

Kod koji pišete mora da bude pregledan, i korektno dokumentovan.

Programi koji se ne mogu kompajlirajti neće biti pregledani.

2010 / 2011

2009 / 2010

Ispitni zadaci

2013 / 2014

2012 / 2013