Funkcionalno programiranje

Projekti

Studenti koji žele da brane projekat u ovom roku, neka mi pošalju mail da bih mogao da zakažem odbrane (računajte da će odbrane biti nekoliko dana pred pismeni ispit).

Razvoj softvera

Izveštaji

Potrebno je okačiti drugi porjektni izveštaj (stranica wiki) -- šta je urađeno, šta je još preostalo -- do kraja ove radne nedelje (zaključno sa petkom).

Projekti

Studenti koji žele da brane projekat u ovom roku, neka mi pošalju mail do 31. 5. da bih mogao da zakažem odbrane (računajte da će odbrane biti nekoliko dana pred pismeni ispit).

Ukoliko niste uspeli da završite projekat u ovom roku, biće omogućeno da branite projekat pred pismeni ispit u julskom roku (ovo je poslednji termin u kojem ćete moći da branite projekat), ali uz napomenu da će tada maksimalan broj poena koji možete da osvojite biti 20 i da ne možete da izađete na ispit u junu.

Napomena: Ako koristite tuđ kod, obavezno je da navedete odakle je kod preuzet.

Vežbe petkom

Pošto petkom nema dovoljno studenata, vežbe neće biti držane.