Funkcionalno programiranje

Prijavljivanje projekata

Projekte je neophodno prijaviti do 20.11.Računarska grafika

Repozitorijumi

Studentima koji su prijavili projekat do 13.11. su otvoreni repozitorijumi.

Prijavljivanje projekata

Projekte je neophodno prijaviti do 20.11.