Konstrukcija i analiza algoritama

Ispit - Septembar 2

Rezultate ispita možete videti ovde

Vežbe

Pravila zaključivanja i tehnike dokazivanja u iskaznoj i predikatskoj logici

Čas 1: iskazna logika [pdf] , logika prvog reda [pdf] , tehnike dokazivanja [pdf] , matematička indukcija [pdf]

Analiza i dokazivanje korektnosti algoritama

Čas 2: analiza algoritama i rekurentne relacije [pdf] , dokazivanje korektnosti algoritma [pdf]

Dinamičko programiranje

Čas 3: konstrukcija algoritama indukcijom [pdf] , dinamičko programiranje [pdf]

Čas 4: dinamičko programiranje, nastavak [pdf]

Čas 5: upoređivanje nizova [pdf]

Grafovski algoritmi

Čas 6: topološko sortiranje [pdf] , najkraći put (aciklički) [pdf] , najkraći put (Dijkstrin algoritam) [pdf] , minimalno povezano stablo [pdf]

Čas 7: svi najkraći putevi [pdf] , tranzitivno zatvorenje [pdf]

Algebarski i numerički algoritmi

Čas 8: stepenovanje [pdf] , Euklidov algoritam [pdf] , množenje polinoma [pdf] , FFT [pdf]

Redukcije, NP klasa problema

Čas 9: redukcije [pdf] , NP [pdf]

Literatura

Raspodela poena

Ispitni zadaci

2014 / 2015