Vežbe

Čas 1: liste

Čas 2: ring_1

Čas 3: lists, ulist, ring2nd

Čas 4: evil_bool, io_basic, tennis_kata

Čas 5: word_count, word_count_alternative, ring-autotest, dark_side, dark_side_2, solar, jumping

Čas 6: average, partitions, selection_move, filtering, transform, functions, function_ptrs, function_objects, generic_function_objects, lambdas, operator_sugar, operator_wrappers

Čas 7: range-v3, callables, filtered_sum, bind, for_each, filter_by_index, function, move_semantics, word_count, const, lazy_val, error

Literatura

Haskell WikiBook

M. Lipovača: Learn You a Haskell for Great Good!

Nalozi na studentskom servisu alas

Proverite da su vam nalozi na servisu alas ispravni:

Projekti

Projekti se podrazumevano rade u programskom jeziku Haskell, ali je dozvoljeno korišćenje bilo kog jezika u kome je moguće pisati programe u funkcionalnom stilu.

Projekti se rade u grupi od po tri člana.

U slučaju da tokom izrade projekta koristite tuđ kôd obavezno je uočljivo obeležiti preuzet kôd i navesti izvor odakle je isti preuzet.

Prijava projekta

Studenti sami smišljaju temu i prijavljuju se asistentu radi daljeg dogovora.

Nakon dogovora, projekat se zvanično prijavljuje ovde, nakon čega će biti otvoren repozitorijum na servisu GitHub koji je obavezno koristiti prilikom rada na projektu.

Pre prijave projekta je neophodno otvoriti samo naloge za članove grupe na servisu GitHub (repozitorijume nemojte da pravite).

Izrada projekata

Tokom izrade projekata, neophodno je redovno ažurirati izvorni kod na servisu GitHub (komandom git, ne direktnim kačenjem fajlova putem veb stranice).

Izvorni kod programa mora biti pregledan i detaljno dokumentovan.

Rokovi

Primer zadataka sa ispita.