Вежбе

Час 1: liste

Час 2: ring_1

Час 3: lists, ulist, ring2nd

Час 4: evil_bool, io_basic, tennis_kata

Час 5: word_count, word_count_alternative, ring-autotest, dark_side, dark_side_2, solar, jumping

Час 6: average, partitions, selection_move, filtering, transform, functions, function_ptrs, function_objects, generic_function_objects, lambdas, operator_sugar, operator_wrappers

Час 7: range-v3, callables, filtered_sum, bind, for_each, filter_by_index, function, move_semantics, word_count, const, lazy_val, error

Литература

Haskell WikiBook

M. Lipovača: Learn You a Haskell for Great Good!

Налози на студентском сервису алас

Проверите да су вам налози на сервису алас исправни:

Пројекти

Пројекти се подразумевано раде у програмском језику Haskell, али је дозвољено коришћење било ког језика у коме је могуће писати програме у функционалном стилу.

Пројекти се раде у групи од по три члана.

У случају да током израде пројекта користите туђ кôд обавезно је уочљиво обележити преузет кôд и навести извор одакле је исти преузет.

Пријава пројекта

Студенти сами смишљају тему и пријављују се асистенту ради даљег договора.

Након договора, пројекат се званично пријављује овде, након чега ће бити отворен репозиторијум на сервису GitHub који је обавезно користити приликом рада на пројекту.

Пре пријаве пројекта је неопходно отворити само налоге за чланове групе на сервису GitHub (репозиторијуме немојте да правите).

Израда пројеката

Током израде пројеката, неопходно је редовно ажурирати изворни код на сервису GitHub (командом git, не директним качењем фајлова путем веб странице).

Изворни код програма мора бити прегледан и детаљно документован.

Рокови

Пример задатака са испита.