dr Ivan Čukić

Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet,
Univerzitet u Beogradu

e-mail: ivan _AT_ math.rs
konsultacije: zakazivanje putem e-maila
(konsultacije se ne drže nedelju dana pred ispitni rok / ispit ili drugi vid provere znanja)

Predmeti

Jesenji semestar

Arhiva

Fakultetski projekti

Tardis

Subversion/Redmine server prvenstveno namenjen za studentske projekte.

Jailbird GNU/Linux

Distribucija operativnog sistema Debian GNU/Linux prilagođena polaganju ispita.

Ostalo

Za moje vannastavne aktivnosti, posetite cukic.co