UVOD U RELACIONE BAZE PODATAKA, šk. 2018/19.

dr Gordana Pavlović-Lažetić, red. prof.

UVOD U RELACIONE BAZE PODATAKA

Program


 • Modeli podataka.
  • Hijerarhijski, mrežni model
  • Relacioni model; prošireni relacioni model
  • Relaciona algebra i relacioni račun
  • Integritet podataka
 • Baze podataka. (Relacioni) sistem za upravljanje bazama podataka. Sistem baza podataka
 • Jezici baza podataka.
  • Interaktivni SQL; podjezici - DDL, DML, DCL (-TCL)
  • Standardi SQL-a
  • Logička optimizacija upita
 • Logičko projektovanje baze podataka
  • Logičke zavisnosti
  • Normalizacija, normalne forme

povratak