PROGRAMIRANJE BAZA PODATAKA, šk. 2018/19.

dr Gordana Pavlović-Lažetić, red. prof.

povratakPROGRAMIRANJE BAZA PODATAKA

Program


  • Semantičko (EER) modeliranje.
  • Jezici baza podataka. Aplikativni SQL. Optimizacija.
  • SQL/Java; SQL/C.
  • Fizičko projektovanje baza podataka: strukture podataka i algoritmi (sekvencijalna, indeks-sekvencijalna,indeksna i direktna reprezentacija). Struktura indeksa - B, B+, B* stablo; algoritmi.
  • Upravljanje transakcijama. Transakcija i integritet. Pad i oporavak. Integritet i bezbednost podataka. Kontrola konkurentnosti.
  • Distribuirane baze podataka. Problemi baza podataka u distribuiranom okruženju.Fragmentacija, integritet, oporavak.
  • Klijent-server arhitektura sistema baza podataka.
  • Uvod u objektno-relaciono preslikavanje

povratak