Dr Gordana Pavlović-Lažetić


redovni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku


 • Nastava u šk. 2010/2011 g.
  • Programiranje I, I godina, tok I (zimski semestar)
  • Uvod u relacione baze podataka , IV godina, R smer (zimski semestar) (Baze podataka, stari statut)
  • Projektovanje baza podataka, IV godina, I smer (zimski semestar)
  • Programiranje II, I godina, tok I (letnji semestar)
  • Programiranje baza podataka, IV godina, R smer (letnji semestar)
  • Bioinformatika, master I, R smer, doktorske I smer (letnji semestar)