Dr Gordana Pavlović-Lažetić


redovni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku


 • Nastava u šk. 2009/2010 g.
  • Programiranje I, I godina, tok I (zimski semestar)
  • Uvod u relacione baze podataka , IV godina, R smer (zimski semestar) (Baze podataka, stari statut)
  • Projektovanje baza podataka , IV godina, I smer (zimski semestar)
  • Programiranje II, I godina, tok I (letnji semestar)
  • Programiranje baza podataka , IV godina, R smer (letnji semestar)
  • Razvoj multimedijalnih sistema, V godina, I smer (letnji semestar)