Dr Gordana Pavlović-Lažetić


redovni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku


 • Nastava u šk. 2007/2008 g.
  • Programiranje I, I godina, tok I (zimski semestar)
  • Programiranje II, I godina, tok I (letnji semestar)
  • Baze podataka, IV godina, R smer (šk. 2006/2007)
  • Relacione baze podataka, III godina, I smer (zimski semestar)
  • Uvod u veb i Internet tehnologije , II godina, I smer (letnji semestar)