Dr Gordana Pavlović-Lažetić


redovni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku


  • Nastava u šk. 2006/2007 g.
    • Osnovi programiranja, I godina, VII tok
    • Programiranje I, I godina, tokovi II, V
    • Programiranje II, I godina, tokovi II, V
    • Uvod u Web i Internet tehnologije, I godina, VIII i IX tok