Istraživanje podataka u bioinformatici, šk. 2021/2022.

dr Gordana Pavlović-Lažetić, red. prof.

 • Predavanja: četvrtak, 10-12h, Studentski trg, 844/V
  Predavanja će početi daljinski, korišćenjem Webex platforme. Link na prvo predavanje poslat je na mejl adrese u grupi
 • Program predmeta:
  • Uvod u bioinformatiku
  • Istraživanje podataka - pregled
  • Bioinformatičke baze podataka
  • Genomika - polimorfizam, klasterovanje i klasifikacija
  • Otkrivanje biomarkera
  • Probabilistički generativni i diskriminativni modeli i primene u bioinformatici
  • Proteomika - predviđanje strukture, neuređenosti i funkcije proteina
  • Istraživanje podataka u biološkim mrežama
 • Literatura:
  • Delovi/poglavlja iz:
   • Sumeet Dua, Pradeep Chowriappa: Data Mining for Bioinformatics
   • Darius M. Dziuda: Data Mining for Genomics and Proteomics - Analysis of Gene and Protein Expression Data
   • Phillip Compeau, Pavel Pevzner: Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach
   • Daphne Koller, Nir Friedman: Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques
  • Izbor radova iz časopisa
  • Materijali sa predavanja
 • Obaveze na kursu:
  • Seminarski zadatak sa prezentacijom 70%
  • Završni ispit 30%