Programski jezik C


0

0|1|2|3|4|5|

BrojOpis
0.1 Hello, world! arrow
0.2 Program ilustruje definisanje i ispis celobrojnih promenljivih arrow
0.2b Program ilustruje ucitavanje, obradu i ispis celih brojeva - sabiranje dva uneta cela broja arrow
0.3a Program ilustruje grananje (if) - ispisuje se ukoliko je uneti ceo broj negativan arrow
0.3b Program ilustruje blok {} arrow
0.3c Program ilustruje grananje (if-else) - ispisuje se da li je broj negativan ili nije arrow
0.3d Program ilustruje visestruko grananje (if-else) - ispituje se znak broja arrow
0.3e Program ilustruje grananje (switch) - ispituje se vrsta karaktera arrow
0.4a Program ilustruje petlju (while) arrow
0.4b Program ilustruje petlju (do-while) arrow
0.4c Program ilustruje petlju (for) arrow
0.4d Program ilustruje prekide petlje (continue, break) arrow
0.5 Program ilustruje definisanje funkcija - funkcija koja sabira dva broja arrow
0.6 Program ilustruje rad sa (staticki alociranim) nizovima - pronalazenje maksimalnog elementa niza arrow
0.7 Program ilustruje rad sa niskama karaktera - funkcija koja izracunava duzinu niske arrow
0.8 Program ilustruje strukture - duzina vektora arrow
0.9 Program ilustruje C pretrpocesor - direktiva #define arrow
0.10 Program ilustruje globalne i lokalne promenljive arrow

Download :1

0|1|2|3|4|5|

BrojOpis
1.1 Celobrojni tipovi podataka arrow
1.2 Realni tipovi podataka arrow
1.3 Logicki tip - 0 - netacno, razlicito od 0 - tacno arrow
1.4a Aritmeticki operatori - sabiranje, oduzimanje, mnozenje, celobrojno i realno deljenje arrow
1.4b Aritmeticki operatori - celobrojno i realno deljenje arrow
1.4c Aritmeticki operatori - prefiksni i postfiksni operator ++ arrow
1.5a Logicki i relacijski operatori - manje(<), vece(>), jednako(==), razlicito(!=), manje jednako(<=), vece jednako(>=), i(&&), ili(||), ne(!) arrow
1.5b Logicki operatori - lenjo izracunavanje arrow
1.6a Operatori dodele - =, += arrow
1.6b Operator dodele - vrednost izraza dodele arrow
1.6c Odnos operatora dodele i poredjenja jednakosti arrow
1.7 Uslovni ternarni operator - ?: arrow

Download :2

0|1|2|3|4|5|

BrojOpis
2.1 if-else viseznacnost arrow
2.2a petlja sa dva brojaca arrow
2.2b ugnjezdjene petlje arrow
2.2c ugnjezdjene petlje - tablica mnozenja arrow
2.3a atoi - konverzija niske karaktera u ceo broj arrow
2.3b atof - konverzija niske karaktera s u realni broj arrow
2.3c btoi - konverzija iz datog brojnog sistema u dekadni arrow
2.4a Mnozenje preko sabiranja arrow
2.4b Stepenovanje preko mnozenja arrow
2.4c power - funkcija za stepenovanje - obuhvaceni i negativni izlozioci arrow
2.5a Deljenje preko oduzimanja arrow
2.6a Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko oduzimanja - rekurzivna definicija arrow
2.6b Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko oduzimanja - uklonjena rekurzija arrow
2.6c Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko deljenja - rekurzivna definicija arrow
2.6d Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko deljenja - uklonjena rekurzija arrow

Download :3

0|1|2|3|4|5|

BrojOpis
3.1 Demonstrira zivotni vek i oblasti vazenja promenjivih (scope) arrow
3.2a Deklaracije i definicije - sum - verzija sa definicijom arrow
3.2b Deklaracije i definicije - sum - verzija sa deklaracijom arrow
3.2c Deklaracije i definicije - sum - verzija bez deklaracije arrow
3.3a Demonstrira prenos nizova brojeva u funkciju - funkcija za ispis niza brojeva arrow
3.3b Demonstrira prenos niske karaktera u funkciju - funkcija za ispis niske karaktera arrow
3.3c Demonstrira prenos parametara po vrednosti - preneti parametri se ne mogu menjati arrow
3.3d Demonstrira prenos nizova u funkciju - preneti niz se moze menjati arrow

Download :4

0|1|2|3|4|5|

BrojOpis
4.1 Pokazivaci - osnovni pojam arrow
4.2a Demonstrira prenos argumenata preko pokazivaca - swap arrow
4.2b Demonstrira vise povratnih vrednosti funkcije koristeci prenos preko pokazivaca arrow
4.3 Demonstrira pokazivacku aritmetiku arrow
4.4 Demonstrira vezu izmedju pokazivaca i nizova arrow
4.5a strlen, strcpy, strcat, strcmp, strchr, strstr - verzije sa nizovima arrow
4.5b strlen, strcpy, strcat, strcmp, strchr, strstr - verzije sa pokazivacima arrow
4.6 Demonstrira pokazivace na funkcije arrow

Download :5

0|1|2|3|4|5|

BrojOpis
5.1 Program uvodi strukture - geometrijske figure arrow
5.1a Koriscenje typedef radi lakseg rada arrow
5.1b Koriscenje typedef radi lakseg rada arrow
5.2 Strukture se u funkcije prenose po vrednosti. Moguce je koristiti pokazivace na strukture arrow

Download :


Svi primeri u jednoj datoteci
zip html

Valid HTML 4.01!Valid CSS!