/* Koriscenje typedef radi lakseg rada */
#include <stdio.h>

#include <math.h>
/* Ovim se omogucava da se nadalje u programu umesto int moze 
   koristiti ceo_broj */
typedef int ceo_broj ;

/* Ovim se omogucuje da se nadalje u programu umesto struct point 
  moze koristiti POINT */
typedef struct point POINT;

struct point
{
	int x;
	int y;
};

main()
{
	/* Umesto int mozemo koristiti ceo_broj */
	ceo_broj x = 3;

	/* Definisemo promenljivu tipa tacke. 
	   Umesto struct point mozemo koristiti POINT */
	POINT a;

	printf("x = %d\n", x);

	/* Postavljamo vrednosti koordinata tacke a*/
	a.x = 1; a.y = 2;
	/* Ispisujemo velicinu strukture tacka */
	printf("sizeof(struct point) = %d\n", sizeof(POINT));

	/* Ispisujemo vrednosti koordinata tacaka */
	printf("x koordinata tacke a je %d\n", a.x);
	printf("y koordinata tacke a je %d\n", a.y);

}