/* strlen, strcpy, strcat, strcmp, strchr, strstr - 
  verzije sa nizovima */
/* Vezbe radi, implementirane su funkcije biblioteke string.h */
#include <stdio.h>

/* Izracunava duzinu stringa */
int string_length(char s[])
{
	int i;
	for (i = 0; s[i]; i++)
		;
	return i;
}


/* Kopira string src u string dest. 
 Pretpostavlja da u dest ima dovoljno prostora. */
void string_copy(char dest[], char src[])
{
	/* Kopira karakter po karakter, sve dok nije iskopiran karakter '\0' */
	int i;
	for (i = 0; (dest[i]=src[i]) != '\0'; i++)
		;

	/* Uslov != '\0' se, naravno, moze izostaviti :
	
	for (i = 0; dest[i]=src[i]; i++)
		;
	*/
	
}

/* Nadovezuje string t na kraj stringa s. 
  Pretpostavlja da u s ima dovoljno prostora. */
void string_concatenate(char s[], char t[])
{
	int i, j;
	/* Pronalazimo kraj stringa s */
	for (i = 0; s[i]; i++)
		;
	
	/* Vrsi se kopiranje, slicno funkciji string_copy */
	for (j = 0; s[i] = t[j]; j++, i++)
		;
}

/* Vrsi leksikografsko poredjenje dva stringa. 
  Vraca :
    0 - ukoliko su stringovi jednaki
    <0 - ukoliko je s leksikografski ispred t
    >0 - ukoliko je s leksikografski iza t
*/
int string_compare(char s[], char t[])
{
	/* Petlja tece sve dok ne naidjemo na prvi razliciti karakter */
	int i;
	for (i = 0; s[i]==t[i]; i++)
		if (s[i] == '\0') /* Naisli smo na kraj oba stringa, 
				   a nismo nasli razliku */
			return 0;

	/* s[i] i t[i] su prvi karakteri u kojima se niske razlikuju. 
	  Na osnovu njihovog odnosa, odredjuje se odnos stringova */
	return s[i] - t[i];
}

/* Pronalazi prvu poziciju karaktera c u stringu s, odnosno -1 
  ukoliko s ne sadrzi c */
int string_char(char s[], char c)
{
	int i;
	for (i = 0; s[i]; i++)
		if (s[i] == c)
			return i;
		/* nikako 
		else 
			return -1;
		*/			
	/* Nije nadjeno */				
	return -1;
}

/* Pronalazi poslednju poziciju karaktera c u stringu s, odnosno -1 
  ukoliko s ne sadrzi c */
int string_last_char(char s[], char c)
{
	/* Pronalazimo kraj stringa s */
	int i;
	for (i = 0; s[i]; i++)
		;
	
	/* Krecemo od kraja i trazimo c unazad */
	for (i--; i>=0; i--)
		if (s[i] == c)
			return i;
			
	/* Nije nadjeno */				
	return -1;
	
	/*
	Koristeci string_length :
		
	for (i = string_length(s) - 1; i>0; i--)
		if (s[i] == c)
			return i;
			
	return -1;	 
	*/
}

/* Proverava da li string str sadrzi string sub.
  Vraca poziciju na kojoj sub pocinje, odnosno -1 ukoliko ga nema 
*/
int string_string(char str[], char sub[])
{
	int i, j;
	/* Proveravamo da li sub pocinje na svakoj poziciji i */
	for (i = 0; str[i]; i++)
		/* Poredimo sub sa str pocevsi od poziciji i 
		  sve dok ne naidjemo na razliku */
		for (j = 0; str[i+j] == sub[j]; j++)
			/* Nismo naisli na razliku a ispitali smo 
			  sve karaktere niske sub */
			if (sub[j+1]=='\0') 
				return i;
	/* Nije nadjeno */				
	return -1;
}

main()
{
	char s[100];
	char t[] = "Zdravo";
	char u[] = " svima";
	
	string_copy(s, t);
	printf("%s\n", s);
	
	string_concatenate(s, u);
	printf("%s\n", s);
	
	printf("%d\n",string_char("racunari", 'n'));
	printf("%d\n",string_last_char("racunari", 'a'));
	
	printf("%d\n",string_string("racunari", "rac"));
	printf("%d\n",string_string("racunari", "ari"));
	printf("%d\n",string_string("racunari", "cun"));
	printf("%d\n",string_string("racunari", "cna"));
	
	
}