/* Pokazivaci - osnovni pojam */
#include <stdio.h>
main() {
 int x = 3;
 
 /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj.
	 Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */
 int* px; 
 /* isto je i int *px; */
 /* int* px, py; -> tumaci se kao int *px, py; */
    

 printf("Adresa promenljive x je : %p\n", &x);
 printf("Vrednost promenljive x je : %d\n", x);
 
   
 px = &x;
 printf("Vrednost promenljive px je (tj. px) : %p\n", px);
 printf("Vrednost promenljive na koju ukazuje px (tj. *px) je : %d\n", *px);
 
 /* Menjamo vrednost promenljive na koju ukazuje px */
 *px = 6;
 printf("Vrednost promenljive na koju ukazuje px (tj. *px) je : %d\n", *px);
 
 /* Posto px sadrzi adresu promenljive x, ona ukazuje na x tako da je 
	 posredno promenjena i vrednost promenljive x */
 printf("Vrednost promenljive x je : %d\n", x);
 

}