/* Demonstrira prenos nizova u funkciju - preneti niz se moze menjati */

#include <stdio.h>

/* Funkcija ucitava rec sa standardnog ulaza i smesta je u niz karaktera s.
   Ovo uspeva zbog toga sto se po vrednosti prenosi adresa pocetka niza, 
   a ne ceo niz */
void get_word(char s[])
{
	int c, i = 0;	
	while (!isspace(c=getchar()))
		s[i++] = c;
	s[i] = '\0';
}

main()
{
	/* Obavezno je alocirati memoriju za niz karaktera */
	char s[100];

	get_word(s);
	printf("%s\n", s);
}