/* Demonstrira prenos niske karaktera u funkciju - 
   funkcija za ispis niske karaktera */
#include <stdio.h>

/* Uz nisku karaktera nije potrebno prenositi dimenziju ukoliko se postuje 
   dogovor da se svaka niska zavrsava karakterom '\0'. */
void print_string(char s[]) {
  int i;
  for (i = 0; s[i]; i++)
	putchar(s[i]);
}


int main() {
  char s[] = "Zdravo\n";
  print_string(s);
  s[2] = '\0';
  print_string(s);
  return 0;
}