/* Demonstrira prenos nizova brojeva u funkciju - 
   funkcija za ispis niza brojeva */

#include <stdio.h>

/* Nizovi se prenose tako sto se prenese adresa njihovog pocetka.
   Uglaste zagrade ostaju prazne!
   Nizove je neophodno prenositi zajedno sa dimenzijom niza 
   (osim niski karaktera)
*/
void print_array(int a[], int n) {
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)
	printf("%d ",a[i]);
  putchar('\n');

  /* Obratite paznju na ovo : */
  printf("sizeof(a) - u okviru fje : %d\n", sizeof(a));
}

int main() {
	int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

	printf("sizeof(a) - u okviru main : %d\n", sizeof(a));
	print_array(a, sizeof(a)/sizeof(int));

	return 0;
}