/* Deklaracije i definicije - sum - verzija bez deklaracije */

int main() {
  /* Poziv funkcije */
  printf("%d\n", zbir(3,5));
  /* Neispravan poziv ne prijavljuje gresku */
  printf("%d\n", zbir(3));

  return 0;
}

/* Definicija funkcije */
int zbir(int a, int b) {
  return a+b;
}