/* Deklaracije i definicije - sum - verzija sa definicijom */

/* Definicija funkcije */
int sum(int a, int b) {
  return a+b;
}

int main() {
  /* Poziv funkcije */
  printf("%d\n", sum(3,5));
  /* Neispravan poziv bi prijavio gresku */
  /* printf("%d\n", sum(3)); */

  return 0;
}