/* Demonstrira zivotni vek i oblasti vazenja promenjivih (scope) */
#include <stdio.h>

/* Globalna promenjiva */
int a = 0; 

/* Uvecava se globalna promenjiva a */ 
void increase() {
 a++;
 printf("increase::a = %d\n", a);
}

/* Umanjuje se lokalna promenjiva a. Globalna promenjiva zadrzava svoju vrednost. */
void decrease() {
 /* Ovo a je nezavisna promenjiva u odnosu na globalno a */
 int a = 0;
 a--;
 printf("decrease::a = %d\n", a);

}

void nonstatic_var() {
 /* Nestaticke promenjive ne cuvaju vrednosti kroz pozive funkcije */
 int s=0;
 s++;
 printf("nonstatic::s=%d\n",s);
}

void static_var() {
 /* Staticke promenjive cuvaju vrednosti kroz pozive funkcije. 
	 Inicijalizacija se odvija samo u okviru prvog poziva. */
 static int s=0;
 s++;
 printf("static::s=%d\n",s);
}

main() {
 /* Promenjive lokalne za funkciju main */
 int i;
 int x = 3;
 
 printf("main::x = %d\n", x);
 
 
 for (i = 0; i<3; i++) {
	/* Promenjiva u okviru bloka je nezavisna od spoljne promenjive.
	  Ovde se koristi promenjiva x lokalna za blok petlje koja ima 
	  vrednost 5, dok originalno x i dalje ima vrednost 3*/
	int x = 5;
	printf("for::x = %d\n", x);
 }
 
 /* U ovom bloku x ima vrednost 3 */
 printf("main::x = %d\n", x);
 
 increase();
 decrease();
 
 /* Globalna promenjiva a */
 printf("main::a = %d\n", a);
 
 /* Demonstracija nestatickih promenjivih */
 for (i = 0; i<3; i++)
	nonstatic_var();
 
 /* Demonstracija statickih promenjivih */
 for (i = 0; i<3; i++)
	static_var();
}