/* Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko deljenja - uklonjena rekurzija */
#include <stdio.h>

unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {
 while (b != 0) {
  unsigned r = a % b;
  a = b;
  b = r;
 }
 return a;
}

int main() {
 unsigned a = 105, b = 252;
 printf("NZD(%u, %u) = %u\n", a, b, nzd(a, b));
 return 0;
}