/* Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko oduzimanja - uklonjena rekurzija */
#include <stdio.h>

unsigned nzd__(unsigned a, unsigned b) {
 /* Beskonacna petlja - oslanjamo se na cinjenicu da return naredba
	 prekida petlju */
 while (true) {
	/* printf("%u, %u\n", a, b); */
  if (a == 0)
   return b;
  if (b == 0)
   return a;
  if (a > b)
   a -= b;
  else
   b -= a;
 }
}

unsigned nzd_(unsigned a, unsigned b) {
 /* Uklonjena beskonacna petlja */
 while (a != 0 && b != 0) {
	/* printf("%u, %u\n", a, b); */
  if (a > b)
    a -= b;
  else
   b -= a;
 }
 if (a == 0)
	return b;
 if (b == 0)
	return a;
}


/* Uslov a == 0 u prethodnoj funkciji je moguc samo na pocetku, posto
  se u slucaju da je a == b umanjuje b. Ovim se implementacija moze
  ubrzati. */
unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {
 if (a == 0)
	return b;

 while (b != 0) {
	/* printf("%u, %u\n", a, b); */
	if (a > b)
	 a -= b;
	else
	 b -= a;
 }

 return a;
}


int main() {
 unsigned a = 105, b = 252;
 printf("NZD(%u, %u) = %u\n", a, b, nzd(a, b));
 return 0;
}