/* atoi - konverzija niske karaktera u ceo broj */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

unsigned atoi(char s[]) {
 unsigned v = 0, i;
 /* Na ASCII sistemima isdigit(c) je ekvivalentno sa:
   '0' <= c && c <= '9'. Ipak, preporucuje se koriscenje 
   funkcija iz <ctype.h>*/
 for (i = 0; isdigit(s[i]); i++) 
  v = v * 10 + (s[i] - '0');
 return v;
}

int main() {
 char s[] = "1234abc";
 printf("Vrednost niske %s je %d\n", s, atoi(s));
 return 0;
}

/* Vezba: dopuniti funkciju tako da u obzir uzima i znak broja. */