/* ugnjezdjene petlje - tablica mnozenja */
#include <stdio.h>

int main() {
 int i, j;

 printf("  |");
 for (j = 1; j <= 10; j++)
	 printf("%4d", j);
 printf("\n");

 for (j = 0; j < 45; j++)
	printf("-");
 printf("\n");
	
 for (i = 1; i <= 10; i++) {
	printf("%4d|", i);
	for (j = 1; j <= 10; j++) {
	 printf("%4d", i*j);
	}
	printf("\n");
 }
 return 0;
}