/* petlja sa dva brojaca */
#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j;

  for (i = 0, j = 10; i < j; i++, j--)
	printf("i = %d,  j = %d\n", i, j);
  return 0;
}