/* if-else viseznacnost */

#include <stdio.h>

/* Bez obzir na nacin kako je kod nazubljen, 
  else se uvek odnosi na najblizi if */
int main() {
 int a = -3, b = -3;
 if (a > 0)
  if (b > 0)
   printf("b je pozitivan\n");
 else
  printf("a je negativan\n");

 /*
 C prevodilac kod tumaci na sledeci nacin:
 if (a > 0)
  if (b > 0)
   printf("b je pozitivan\n");
  else
   printf("a je negativan\n");

 Gornja struktura bi morala da se nametne kao:
 if (a > 0) {
  if (b > 0)
   printf("b je pozitivan\n");
 } else
  printf("a je negativan\n")

 */
 return 0;
}