/* Operator dodele - vrednost izraza dodele */

#include <stdio.h>

int main() {
 int a, b, c;

 /* Vrednost izraza dodele je vrednost njegove desne strane, pri cemu
   se, kao bocni efekat, ta vrednost smesta na adresu (u
   promenljivu) odredjenu njegovom levom stranom. */

 /* Ovo omogucava ulancavanje (pri cemu je zagrade moguce izostaviti
   zbog ugradjene desne asocijativnosti. */
 a = b = c = 3;
 printf("a = %d, b = %d, c = %d\n", a, b, c);

 /* Vrednost dodele se moze, na primer, iskoristiti da se veoma
   kompaktno iskaze citanje karaktera do pojave nekog terminirajuceg
   karaktera */
 while((c = getchar()) != '\n') 
  putchar(c); 

 /* Operatori dodele su veoma niskog prioriteta - nizeg od
   relacijskih. Zato su zagrade u izrazu (c = getchar()) != '\n'
   neophodne */

 /* Prethodni kod je ekvivalentan sa:
  c = getchar();
  while (c != '\n') {
    putchar(c);
    c = getchar();
  }
 */
}