/* Operatori dodele - =, += */

#include <stdio.h>

int main() {
 /* Inicijalizacija je slicna dodeli, ali postoje razlike */
 int a = 3;
 printf("a = %d\n", a);

 /* Dodela je specijalni operator. Dodela je izraz, a ako se zavrsi
   sa ; postaje i iskaz (koji se veoma cesto koristi). */ 
 a = 3 + 5; /* a se postavlja na 8 */
 printf("a = %d\n", a);

 /* Proizvoljni izraz (ne samo dodela) moze da postane iskaz, ali
   uglavnom dodele (i izrazi sa bocnim efektima) imaju smisla */
 3 + 5; /* Ovaj izkaz nema puno smisla, ali je korektan */

 a = a + 3; /* a se uvecava za 3 */
 printf("a = %d\n", a);

 a += 3; /* a se uvecava za 3 - operator += */
 printf("a = %d\n", a);

 /* X += Y ne mora uvek da bude isto sto i X = X + Y;
   Npr. 
   a[f()] += 3      - garantuje se da se izraz f() jednom izracunava
   a[f()] = a[f()] + 3  - izraz f() se najverovatnije dva puta izracunava i 
               moze da ima razlicitu vrednost pri svakom 
               izracunavanju
 */
}