/* Logicki operatori - lenjo izracunavanje */

/* Prilikom izracunavanja izraza - A && B, ukoliko je A netacno, izraz B se ne izracunava.
  Prilikom izracunavanja izraza - A || B, ukoliko je A tacno, izraz B se ne izracunava.
*/

#include <stdio.h>

int b;

/* Funkcija ispisuje da je pozvana i uvecava promenjivu b.
  Funkcija uvek vraca vrednost 1 (tacno)
*/
int izracunaj() {
 printf("Pozvano izracunaj()\n");
 b++;
 return 1;
}

main() {
 int a;
 
 /* Funkcija izracunaj() ce se pozivati samo za parne vrednosti a */
 b = 0;
 for (a = 0; a < 10; a++)
	if (a%2 == 0 && izracunaj())
	 printf("Uslov ispunjen : a = %d, b = %d\n", a, b);
	else 
	 printf("Uslov nije ispunjen : a = %d, b = %d\n", a, b);

 printf("----------------------------\n");
 
 /* Funkcija izracunaj() ce se pozivati samo za neparne vrednosti a */
 b = 0;
 for (a = 0; a < 10; a++)
	if (a%2 == 0 || izracunaj())
	 printf("Uslov ispunjen : a = %d, b = %d\n", a, b);
	else 
	 printf("Uslov nije ispunjen : a = %d, b = %d\n", a, b);

}