/* Aritmeticki operatori - prefiksni i postfiksni operator ++ */

/* Operator ++ uvecava vrednost promenjive za 1. 
  Operator -- je potpuno analogan operatoru ++ osim sto umanjuje vrednost za 1 */

#include <stdio.h>
main()
{
 int x, y;
 int a = 0, b = 0;
 
 printf("Na pocetku : \na = %d\nb = %d\n", a, b);
 
 /* Ukoliko se vrednost izraza ne koristi, prefiksni i 
	 postfiksni operator se ne razlikuju */
 a++;
 ++b;
 printf("Posle : a++; ++b; \na = %d\nb = %d\n", a, b);
 
 /* Prefiksni operator uvecava promenjivu, i rezultat 
	 je uvecana vrednost */
 x = ++a;
 
 /* Postfiksni operator uvecava promenjivu, i rezultat je 
	 stara (neuvecana) vrednost */
 y = b++;
 
 printf("Posle : x = ++a; \na = %d\nx = %d\n", a, x);
 printf("Posle : y = b++; \nb = %d\ny = %d\n", b, y);
}