/* Celobrojni tipovi podataka */

/* Pogledati na primer: http://home.att.net/~jackklein/c/inttypes.html */

// C99 kod - npr. deklaracije nisu iskljucivo na pocetku bloka, komentari //, koristi se long long 

#include <stdio.h>
#include <limits.h>

int main() {
 /*
  Osnovni tipovi su odredjeni duzinom i nacinom zapisa:
  ---------------------------------------------------------------
          | oznaceni (signed)  | neoznaceni (unsigned)
  ---------------------------------------------------------------
  karakteri    | signed char     | unsigned char
  (char)     |           |
  ---------------------------------------------------------------
  kratki     | signed short int   | unsigned short int
  (short int)   |           |
  ---------------------------------------------------------------
  dugacki     | signed long int   | unsigned long int
  (long int)   |           |
  ---------------------------------------------------------------
  veoma dugacki  | signed long long int | unsigned long long int
  (long long int) |           |
  - samo C99 -  |           |
  ---------------------------------------------------------------


  Uobicajeni zapisi (vazi i na x86 + gcc platformi na kojoj radimo):
  ------------------------------------------------------------------
          | oznaceni (signed)    | neoznaceni (unsigned)
  ------------------------------------------------------------------
  karakteri    | 1B = 8b         | 1B = 8b
          | [-2^7, 2^7-1] =     | [0, 2^8-1] = 
  (char)     | [-128, 127]       | [0, 255]
  ------------------------------------------------------------------
  kratki     | 2B = 16b         | 2B = 16b
  (short int)   | [-32K, 32K-1] =     | [0, 64K-1] = 
          | [-2^15, 2^15-1] =    | [0, 2^16-1] = 
          | [-32768, 32767]     | [0, 65535]
  ------------------------------------------------------------------
  dugacki     | 4B = 32b         | 4B = 32b
  (long int)   | [-2G, 2G-1] =      | [0, 4G-1] = 
          | [-2^31, 2^31-1] =    | [0, 2^32-1] = 
          | [-2147483648,2147483647] | [0, 4294967295]
  ------------------------------------------------------------------
  veoma dugacki  | 8B = 64b         | 8B = 64b
  (long long int) | [-2^63, 2^63-1] =    | [0, 2^64-1] = 
          | [-9.2*10^18, 9.2*10^18] | [0, 1.84*10^19]
  ------------------------------------------------------------------

  Moguci su i izvedeni (skraceni) tipovi:

  char         - podudara se sa signed char ili sa unsigned char - 
  nedefinisano standardom
        
  int se moze izostaviti:
  short        - isto sto i short int
  signed short     - isto sto i signed short int
  unsigned short    - isto sto i unsigned short int
  long         - isto sto i long int
  signed long     - isto sto i signed long int
  unsigned long    - isto sto i unsigned long int
  long long      - isto sto i long long int
  signed long long   - isto sto i singed long long int
  unsigned long long  - isto sto i unsinged long long int
  signed        - isto sto i signed int
  unsinged       - isto sto i unsigned int

  signed/unsigned se moze izostaviti za int i tada se podrazumeva signed:
  int         - isto sto i signed int
  short int      - isto sto i signed short int
  long int       - isto sto i signed long int
  long long int    - isto sto i signed long long int
 
  short/long/long long se moze izostaviti i tada se podrazumeva nativna duzina
  za masinu (obicno long):
  signed int      - obicno se podudara sa signed long int
  unsigned int     - obicno se podudara sa unsigned long int

  Iako se char cesto podudara sa signed char, to su razliciti tipovi podataka.
  Slicno vazi i za tipove int i long int.
 */

 /* Formati za funkciju printf koji se koriste u nastavku koda: 
   %d - dekadni oznaceni broj, %u - dekadni neoznaceni broj, 
   %x - heksadekadni neoznaceni broj, %c - karakter
   %l - dugacki, %ll veoma dugacki
 */
 
 /* Rasponi su definisani simbolickim konstantama u <limits.h> (???_MIN, ???_MAX) */

 signed char sc_min = SCHAR_MIN;
 signed char sc_max = SCHAR_MAX;
 printf("signed char: [%d, %d]\n", sc_min, sc_max);
 unsigned char uc_min = 0;
 unsigned char uc_max = UCHAR_MAX;
 printf("unsigned char: [%d, %d]\n", uc_min, uc_max);
 char c_min = CHAR_MIN;
 char c_max = CHAR_MAX;
 printf("char: [%d, %d]\n", c_min, c_max);
 printf("Number of bits in a character: %d\n", CHAR_BIT);
 printf("Size of character is %d byte\n", sizeof(char));

 int i_min = INT_MIN;
 int i_max = INT_MAX;
 printf("int: [%d, %d]\n", i_min, i_max);
 printf("Size of int is %d bytes\n", sizeof(int));

 signed short int ssi_min = SHRT_MIN;
 signed short int ssi_max = SHRT_MAX;
 printf("signed short int: [%d, %d]\n", ssi_min, ssi_max);
 unsigned short int usi_min = 0;
 unsigned short int usi_max = USHRT_MAX;
 printf("unsigned short int: [%u, %u]\n", usi_min, usi_max);
 printf("Size of short is %d bytes\n", sizeof(short));

 signed long int sli_min = LONG_MIN;
 signed long int sli_max = LONG_MAX;
 printf("signed long int: [%ld, %ld]\n", sli_min, sli_max);
 unsigned long int uli_min = 0;
 unsigned long int uli_max = ULONG_MAX;
 printf("unsigned long int: [%lu, %lu]\n", uli_min, uli_max);
 printf("Size of long is %d bytes\n", sizeof(long));

 signed long long int slli_min = LLONG_MIN;
 signed long long int slli_max = LLONG_MAX;
 printf("signed long long int: [%lld, %lld]\n", slli_min, slli_max);
 unsigned long long int ulli_min = 0;
 unsigned long long int ulli_max = ULLONG_MAX;
 printf("unsigned long long int: [%llu, %llu]\n", ulli_min, ulli_max);
 printf("Size of long long is %d bytes\n", sizeof(long long));

 
 /* Oznaceni brojevi. Obicno se koristi samo int. */
 int i1 = 10;     /* Dekadni celobrojni literal */
 printf("int i1 = 10; --> i1 = %d\n", i1);
 int i2 = 010;     /* Oktalni celobrojni literal */
 printf("int i2 = 010; --> i2 = %d\n", i2);
 int i3 = 0x10;    /* Heksadekadni celobrojni literal */
 printf("int i3 = 0x10; --> i3 = %d\n", i3);
 int i4 = -234;    /* Negativna vrednost */
 printf("int i4 = -234; %%d --> i4 = %d\n", i4);
 printf("int i4 = -234; %%u --> i4 = %u\n", i4);  /* Pogresno navedeno %u umesto %d */
 int i5 = INT_MAX + 1; /* Vece od najvece moguce vrednosti - prekoracenje */
 printf("int i5 = INT_MAX + 1; --> i5 = %d\n", i5);
 int i6 = 14+5*7;   /* Promenljiva se moze inicijalizovati i
              konstantnim izrazom */
 printf("int i6 = 14+5*7; --> i6 = %d\n", i6);

 /* Neoznaceni brojevi. Obicno se koristi samo unsigned. */
 unsigned u1 = 10u;     /* Dekadni neoznaceni celobrojni literal */
 printf("unsigned u1 = 10u; --> u1 = %u\n", u1);
 unsigned u2 = 10U;     /* u ili U, svejedno je.*/
 printf("unsigned u2 = 10U; --> u2 = %u\n", u2);
 unsigned u3 = 10;     /* nekad moze i da se ne navede */
 printf("unsigned u3 = 10; --> u3 = %u\n", u3);
 unsigned u4 = 0xffffffffu; /* Heksadekadni neoznaceni celobrojni literal */
 printf("unsigned u4 = 0xffffffffu; %%u --> u3 = %u\n", u4);
 printf("unsigned u4 = 0xffffffffu; %%x --> u3 = %x\n", u4);
 printf("unsigned u4 = 0xffffffffu; %%d --> u3 = %d\n", u4);
 unsigned long u4 = 123456789ul; /* l (ili L) oznacava eksplicitno da
                   je u pitanju dugacki broj*/
 printf("unsigned long u4 = 123456789ul; --> u4 = %lu\n", u4);

 /* Neoznaceni kratki brojevi - primeri prekoracenja i konverzija */
 unsigned short us1 = 1234u;  /* U redu */
 unsigned short us2 = 123456u; /* Preveliki literal - ne moze da se smesti u unsigned short */
 unsigned short us3 = -1;   /* Negativan literal - ne moze da se smesti u unsigned short */
 unsigned short us4 = u1;   /* U redu - konverzija bez gubitka */
 unsigned short us5 = u3;   /* Konverzija sa gubitkom informacije */

 printf("unsigned short us1 = 1234; --> us1 = %u\n", us1);
 printf("unsigned short us2 = 123456; --> us2 = %u\n", us2);
 printf("unsigned short us3 = -1; --> us3 = %u\n", us3);
 printf("unsigned short us4 = u1; --> us4 = %u\n", us4);
 printf("unsigned short us5 = u3; --> us5 = %u\n", us5);

 /* Karakteri - prikaz sa %d i %c */
 char c1 = 65;
 printf("char c1 = 65; %%d --> c1 = %d\n", c1);
 printf("char c1 = 65; %%c --> c1 = %c\n", c1);

 char c2 = 'A';
 printf("char c2 = 'A'; %%d --> c1 = %d\n", c2);
 printf("char c2 = 'A'; %%c --> c1 = %c\n", c2);

 char c3 = '\x41';
 printf("char c3 = '\\x41'; %%d --> c1 = %d\n", c3);
 printf("char c3 = '\\x41'; %%c --> c1 = %c\n", c3);

 // Nema nikakve razlike izmedju c1, c2 i c3

 /* Specijalne sekvence: \n, \\, \t, ... */
 char c4 = '\n';
 printf("char c4 = '\\n'; %%d --> c4 = %d\n", c4);
 printf("char c4 = '\\n'; %%c --> c4 = %c\n", c4);

 char c5 = '\\';
 printf("char c5 = '\\\\'; %%d --> c4 = %d\n", c5);
 printf("char c5 = '\\\\'; %%c --> c4 = %c\n", c5);

 return 0;
}