/* Program ilustruje rad sa (staticki alociranim) nizovima - pronalazenje maksimalnog elementa niza */
#include <stdio.h>

int main() {
 int a[] = {5, 8, 1, 3, 9, 4, 7, 2};
 /* Ovo ne moze:
     int a[];
   Ovo moze:
     int a[10];
   Cak i ovo:
     int a[100] = {3, 4};
 */

 int n = sizeof(a)/sizeof(int);

 int i, max;

 max = a[0];
 for (i = 1; i < n; i++)
	if (a[i] > max)
	 max = a[i];

 printf("Najveci je %d\n", max);
}