/* Program ilustruje definisanje funkcija - funkcija koja sabira dva broja */

#include <stdio.h>

/* Definicija funkcije */
int sum(int a, int b) {
  return a+b;
}

int main() {
  /* Poziv funkcije */
  printf("%d\n", sum(3,5));
  return 0;
}