/* Program ilustruje visestruko grananje (if-else) - 
  ispituje se znak broja */
#include <stdio.h>

int main() {
 int b;
 printf("Unesi ceo broj : ");
 scanf("%d", &b);
 if (b < 0)
  printf("Broj je negativan\n");
 else if (b == 0)
  printf("Broj je nula\n");
 else /* if (b > 0) */
  printf("Broj je pozitivan\n");

 /* Iako se prethodno nazubljivanje cesce koristi
   zbog preglednosti, sintaksna struktura koda
   u sustini odgovara sledecem:
   if (b < 0)
    printf("Broj je negativan\n");
   else
    if (b == 0)
      printf("Broj je nula\n");
    else
      printf("Broj je pozitivan\n");

   cela konstrukcija
     if (uslov) iskaz else iskaz
   predstavlja jedan iskaz te nisu neophodne
   zagrade.
  */

 return 0;
}