/* Program ilustruje grananje (if-else) -
   ispisuje se da li je broj negativan ili nije */

#include <stdio.h>

int main() {
  int b;
  printf("Unesi broj: ");
  scanf("%d", &b);

  if (b < 0)
	printf("Broj je negativan\n");
  else
	printf("Broj nije negativan\n");

  return 0;
}