/* Program ilustruje grananje (if) - 
   ispisuje se ukoliko je uneti ceo broj negativan */
#include <stdio.h>

int main() {
  int b;
  printf("Unesi ceo broj:");
  scanf("%d", &b);
  if (b < 0)
	printf("Broj je negativan\n");
  return 0;
}