2016/2017

Задаци за вежбање из Линеарне алгебре

Вежбе из Алгебре 3
Документ ће бити константно дорађиван током семестра уз наду да до сваког наредног часа вежби садржи све до тада одрађено (а и много више).

Задаци за домаћи из Теорије бројева 2(Л)
Препоручена литература
елементарна теорија бројева: В.Мићић, З.Каделбург, Д.Ђукић- Увод у теорију бројева, Друштво математичара Србије, Београд, 2013
аналитичка и алгебарска теорија бројева: Г.Ђанковић- Теорија бројева, Математички факултет, Београд, 2013

Предиспитне обавезе из Теорије бројева 1(Л), коначни резултати

Резултати писменог испита из Алгебре 1(МНВ), јануар 1
Резултати писменог испита из Алгебре 1(МНВ), јануар 2
Резултати писменог испита из Алгебре 1(МНВ), јун
Резултати писменог испита из Алгебре 1(МНВ), септембар

Резултати писменог испита из Алгебре 2(МНВ), јануар 1
Резултати писменог испита из Алгебре 2(МНВ), јануар 2
Резултати писменог испита из Алгебре 2(МНВ), јун
Резултати писменог испита из Алгебре 2(МНВ), септембар

Резултати колоквијума из Алгебре 3
Решење другог задатка је исписано у материјалима за вежбе.
Резултати писменог испита из Алгебре 3, јун
Решења трећег и шестог задатка исписана су у материјалима за вежбе.
Резултати писменог испита из Алгебре 3, јул
Резултати писменог испита из Алгебре 3, септембар 1
Резултати писменог испита из Алгебре 3, септембар 2